קוד התנהגות

 

גטר גרופ בע"מ וכל החברות אשר נמצאות בבעלותה או בשליטתה (להלן: "החברה")

שואפת לעבוד בהתאם לדרישות והחובות האתיות הגבוהות ביותר.

בכל פן של פעילות, החברה מבקשת להימנע אפילו ממראית עין של

התנהגות בלתי הולמת בפעולות נושאי המשרה בחברה, עובדי החברה וכל גורם הפועל מטעמנו.

בהתאם לכך, הנהלת החברה קיבלה החלטה לאמץ תכנית  קוד התנהגות (להלן:"התכנית").

התכנית מדגישה את מחויבותנו ליושרה, ומפרטת את הדרישות,

הסטנדרטים אותם אנו מציבים לעצמנו והאיסורים הנוגעים למניעת שוחד ושחיתות.