חברות הקבוצה

14 75 logos7, חברת גטר, קבוצת גטר, צעצועים, Getter
חברת גטר ביו-מד
14 75 logos8, חברת גטר, קבוצת גטר, צעצועים, Getter
חברת גטר ג'יג'י ירום
14 75 logos, חברת גטר, קבוצת גטר, צעצועים, Getter
חברת גטר גרפיקס דגש
14 75 logos4, חברת גטר, קבוצת גטר, צעצועים, Getter
חברת גטר טק
14 75 logos2, חברת גטר, קבוצת גטר, צעצועים, Getter
חברת גטר טק דיגיטל
14 75 logos6, חברת גטר, קבוצת גטר, צעצועים, Getter
חברת גטר קונסיומר
14 252 logos 236x13423, חברת גטר, קבוצת גטר, צעצועים, Getter
אמרסט מקבוצת גטר
1 14 36 logo 7, חברת גטר, קבוצת גטר, צעצועים, Getter
טכנולוגיות בטיחות בע"מ (רתוך)