חברות הקבוצה

svg+xml,%3Csvg%20xmlns=, מכונות צילום, קבוצת גטר, צעצועים, Getter
חברת גטר גרופ
svg+xml,%3Csvg%20xmlns=, מכונות צילום, קבוצת גטר, צעצועים, Getter
חברת גטר ביו-מד
svg+xml,%3Csvg%20xmlns=, מכונות צילום, קבוצת גטר, צעצועים, Getter
חברת גטר טק
svg+xml,%3Csvg%20xmlns=, מכונות צילום, קבוצת גטר, צעצועים, Getter
חברת גטר טק דיגיטל
svg+xml,%3Csvg%20xmlns=, מכונות צילום, קבוצת גטר, צעצועים, Getter
חברת גטר ג'יג'י ירום
svg+xml,%3Csvg%20xmlns=, מכונות צילום, קבוצת גטר, צעצועים, Getter
חברת גטר גרפיקס דגש
svg+xml,%3Csvg%20xmlns=, מכונות צילום, קבוצת גטר, צעצועים, Getter
חטיבת גטר קום
svg+xml,%3Csvg%20xmlns=, מכונות צילום, קבוצת גטר, צעצועים, Getter
חברת גטר קונסיומר
svg+xml,%3Csvg%20xmlns=, מכונות צילום, קבוצת גטר, צעצועים, Getter
אמרסט מקבוצת גטר
svg+xml,%3Csvg%20xmlns=, מכונות צילום, קבוצת גטר, צעצועים, Getter
טכנולוגיות בטיחות בע"מ (רתוך)