חברות הקבוצה

14 75 logos7, חברת גטר, גטר גרפיקס, קבוצת גטר, Getter
חברת גטר ביו-מד
14 75 logos8, חברת גטר, גטר גרפיקס, קבוצת גטר, Getter
חברת גטר ג'יג'י ירום
14 75 logos, חברת גטר, גטר גרפיקס, קבוצת גטר, Getter
חברת גטר גרפיקס דגש
14 75 logos4, חברת גטר, גטר גרפיקס, קבוצת גטר, Getter
חברת גטר טק
14 75 logos2, חברת גטר, גטר גרפיקס, קבוצת גטר, Getter
חברת גטר טק דיגיטל
14 75 logos11, חברת גטר, גטר גרפיקס, קבוצת גטר, Getter
חברת גטר קום
14 75 logos6, חברת גטר, גטר גרפיקס, קבוצת גטר, Getter
חברת גטר קונסיומר
14 252 logos 236x13423, חברת גטר, גטר גרפיקס, קבוצת גטר, Getter
אמרסט מקבוצת גטר