חברות הקבוצה

14 75 logos7, חברת גטר, גטר קום, קבוצת גטר, Getter
חברת גטר ביו-מד
14 75 logos8, חברת גטר, גטר קום, קבוצת גטר, Getter
חברת גטר ג'יג'י ירום
14 75 logos, חברת גטר, גטר קום, קבוצת גטר, Getter
חברת גטר גרפיקס דגש
14 75 logos4, חברת גטר, גטר קום, קבוצת גטר, Getter
חברת גטר טק
14 75 logos2, חברת גטר, גטר קום, קבוצת גטר, Getter
חברת גטר טק דיגיטל
14 75 logos11, חברת גטר, גטר קום, קבוצת גטר, Getter
חברת גטר קום
14 75 logos6, חברת גטר, גטר קום, קבוצת גטר, Getter
חברת גטר קונסיומר