דרושים

Getter Group 1, קבוצת גטר, Getter, נתבי תקשורת, תקשורת אלחוטית
דרושים קבוצת גטר
14 75 logos8, קבוצת גטר, Getter, נתבי תקשורת, תקשורת אלחוטית
דרושים גטר ג'יג'י ירום
14 75 logos4, קבוצת גטר, Getter, נתבי תקשורת, תקשורת אלחוטית
דרושים גטר טק
14 75 logos, קבוצת גטר, Getter, נתבי תקשורת, תקשורת אלחוטית
דרושים גטר גרפיקס דגש
14 75 logos2, קבוצת גטר, Getter, נתבי תקשורת, תקשורת אלחוטית
דרושים גטר טק דיגיטל