דרושים

Getter Group 1, קבוצת גטר, Getter, נתבי תקשורת, תקשורת אלחוטית
דרושים קבוצת גטר
14 75 logos6, קבוצת גטר, Getter, נתבי תקשורת, תקשורת אלחוטית
גטר קונסיומר
14 75 logos4, קבוצת גטר, Getter, נתבי תקשורת, תקשורת אלחוטית
דרושים גטר טק
14 75 logos, קבוצת גטר, Getter, נתבי תקשורת, תקשורת אלחוטית
דרושים גטר גרפיקס דגש
14 75 logos7, קבוצת גטר, Getter, נתבי תקשורת, תקשורת אלחוטית
גטר ביומד
14 75 logos8, קבוצת גטר, Getter, נתבי תקשורת, תקשורת אלחוטית
ג'יג'י ירום