לקוחות

גטר טק, גטר גרפיקס, קבוצת גטר, Getter
המרכז הרפואי ע"ש חיים שיבא
גטר טק, גטר גרפיקס, קבוצת גטר, Getter
Sarel
גטר טק, גטר גרפיקס, קבוצת גטר, Getter
לאומית
גטר טק, גטר גרפיקס, קבוצת גטר, Getter
כללית
גטר טק, גטר גרפיקס, קבוצת גטר, Getter
מאוחדת
גטר טק, גטר גרפיקס, קבוצת גטר, Getter
אסותא
גטר טק, גטר גרפיקס, קבוצת גטר, Getter
אמריקן מדיקל סנטר
גטר טק, גטר גרפיקס, קבוצת גטר, Getter
מכבי שירותי בריאות
גטר טק, גטר גרפיקס, קבוצת גטר, Getter
ישכאר
גטר טק, גטר גרפיקס, קבוצת גטר, Getter
אוניברסיטת תל אביב
גטר טק, גטר גרפיקס, קבוצת גטר, Getter
מכון ויצמן למדע
גטר טק, גטר גרפיקס, קבוצת גטר, Getter
האוניברסיטה העברית
גטר טק, גטר גרפיקס, קבוצת גטר, Getter
חברת החשמל
גטר טק, גטר גרפיקס, קבוצת גטר, Getter
התעשייה האווירית לישראל