לקוחות

גטר קום, קבוצת גטר, גטר פוטו לאפייט, Getter
המרכז הרפואי ע"ש חיים שיבא
גטר קום, קבוצת גטר, גטר פוטו לאפייט, Getter
Sarel
גטר קום, קבוצת גטר, גטר פוטו לאפייט, Getter
לאומית
גטר קום, קבוצת גטר, גטר פוטו לאפייט, Getter
כללית
גטר קום, קבוצת גטר, גטר פוטו לאפייט, Getter
מאוחדת
גטר קום, קבוצת גטר, גטר פוטו לאפייט, Getter
אסותא
גטר קום, קבוצת גטר, גטר פוטו לאפייט, Getter
אמריקן מדיקל סנטר
גטר קום, קבוצת גטר, גטר פוטו לאפייט, Getter
מכבי שירותי בריאות
גטר קום, קבוצת גטר, גטר פוטו לאפייט, Getter
ישכאר
גטר קום, קבוצת גטר, גטר פוטו לאפייט, Getter
אוניברסיטת תל אביב
גטר קום, קבוצת גטר, גטר פוטו לאפייט, Getter
מכון ויצמן למדע
גטר קום, קבוצת גטר, גטר פוטו לאפייט, Getter
האוניברסיטה העברית
גטר קום, קבוצת גטר, גטר פוטו לאפייט, Getter
חברת החשמל
גטר קום, קבוצת גטר, גטר פוטו לאפייט, Getter
התעשייה האווירית לישראל